Documentació

Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a l’àrea del nucli antic de Sant Andreu

Al·legacions, ressolució i documents específicament relatius a Akimeplanto:

Al·legació i ressolució

Apartat referenciat

Plànol urbanístic

Plànol parcel·lari

Plànol topogràfic

(Plànols obtinguts del BCNPIC: Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona mitjançant la pàgina web d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona)